Voorwaarden

Voorwaarden

PIXZ is onderdeel van So-MC, the Social Media Company, KVK handelsnummer 52579352, Kleine Loo 4, 4694 CL Scherpenisse – Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 maart 2013 | bijgewerkt op 16 april 2018 voor de wet AVG

Voor het gebruiken van de PIXZ website en PIXZ applicaties (inclusief de mobiele applicaties) gemaakt door PIXZ, gaat u akkoord met de voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen uw juridische identiteit beïnvloeden (uw rechten en uw plichten). Als u niet akkoord gaat met de PIXZ voorwaarden, kunt u PIXZ beter niet gebruiken. Wij bedanken u voor uw medewerking.
PIXZ AVG ; PIXZ maakt gebruik van derde partijen om de fotoservice PIXZ te promoten dit zijn: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIN, Wordpress en Google. De foto's mogen niet worden doorverkocht zonder uw toestemming.

De data die PIXZ van u heeft zijn: uw PIXZ gebruikersnaam, uw emailadres als u met uw mailadres bij ons bent aangemeld, of u met Facebook/Twitter/Google bij ons bent aangemeld (maar NIET uw gegevens daarvan), wanneer u lid bent geworden van PIXZ en welke foto's u geplaatst heeft bij ons. Derde partijen kunnen via www.PIXZ.nl/app uw foto delen op hun social media. Zij dienen wel altijd de naam van u als fotograaf daarbij te vermelden.
Staan er mensen op uw foto? Dan heeft u de plicht om hiervoor schriftelijk toestemming te regelen ALVORENS deze foto op PIXZ te delen. PIXZ is op geen één enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele claims richting personen op de foto's.

Heeft u meegewerkt met de PIXZ Zeeland Kalender/acties en of de ZeelandKalender bij ons gekocht dan hebben wij uw NAW gegevens, telefoonnummer, bankrekeningnummer en emailadres. Deze gegevens hebben wij enkel voor die doeleinden gebruikt. In de technische database hebben wij meer gebruikersgegevens zoals welke foto's u leuk vindt of als favoriet heeft en de locatiegegevens per foto. Deze gegevens worden automatisch opgeslagen maar die gebruiken wij niet in onze marketing.

Wij zullen u geen reclame sturen waar u niet op zit te wachten. PIXZ gebruikt Google Analytics voor het meten van app/web statistieken. Mocht u vragen hebben over uw privacy en rechten/plichten, horen wij het graag.


Wat is PIXZ?

 1. PIXZ is een foto applicatie, website die mensen in staat stelt foto’s met elkaar te delen, te bekijken.
 2. PIXZ is opgezet om “Zeeland in BEELD” te krijgen voor diverse doelgroepen die het leuk vinden om mooie, leuke, grappige, ontroerende beelden van, over Zeeland te delen.
 3. Iedereen die akkoord gaat met de voorwaarden mag gebruik maken van PIXZ.
 4. Het is niet verplicht om Zeeuwse content te delen maar het is wel een doel om zoveel mogelijk Zeeuwse beelden op een centrale, online plaats te genereren.
 5. PIXZ maakt gebruik van Cookies en slaat content en data op de server.
 6. PIXZ maakt gebruik van uw locatie op uw smartphone/tablet, mits u deze instellingen heeft aanstaan.
 7. U kunt zelf de naam van uw account, foto’s creëren.
 8. U bent zelf verantwoordelijk voor alle uitingen, content die u op het platform PIXZ publiceert en ook daarbuiten. PIXZ is op geen een enkele wijze verantwoordelijk voor de content op het platform. U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw account.
 9. U kunt ervoor kiezen om uw profiel enkel te delen met vrienden, kennissen. Zij kunnen online vragen of zij uw account mogen volgen. U bent zelf verantwoordelijk voor de instellingen en wat u publiceert. Wij verzoeken u vriendelijk andermans privacy te respecteren.
 10. Wij willen PIXZ een leuk, integer, sociaal netwerk houden met een Zeeuws tintje en gaan ervan uit dat u hier aan meewerkt.


Basisvoorwaarden

 1. U bent minimaal 13 jaar of ouder om PIXZ te gebruiken.
 2. U mag geen foto’s berichten plaatsen die gewelddadig, discriminerend, onwettig, haatdragend, misleidend, pornografisch en/of seksueel aanstootgevend kunnen zijn.
 3. U bent verantwoordelijk voor elke activiteit op uw eigen account en gaat akkoord dat PIXZ uw gegevens opslaat op de server. U gaat akkoord om GEEN beeldmateriaal van u of anderen, uw volgers, of enig andere content van PIXZ accounts te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of te misbruiken.
 4. U gaat akkoord dat u enkel een PIXZ account voor eigen gebruik aanmaakt.
 5. U kunt inloggen middels een PIXZ account, via Facebook, Twitter en Google Plus. U gaat akkoord dat u enkel inlogt met uw eigen accounts. Alles wat via het derde netwerk gebeurt, staat los van PIXZ en PIXZ is hier niet voor verantwoordelijk.
 6. Als u content plaats van publieke figuren is dat uw verantwoordelijkheid. Mocht hier een rechtszaak uit voortkomen, bent u zelf verantwoordelijk voor de financiële consequenties.
 7. U gaat akkoord dat alle informatie op uw PIXZ account niets anders dan de waarheid betreft en dat uw account actueel, accuraat en compleet is.
 8. U gaat akkoord dat alle informatie op uw PIXZ account enkel de waarheid is, integer en niet aanstootgevend voor volgers / gebruikers kan zijn.
 9. U gaat akkoord dat u geen login-gegevens en wachtwoorden van andere PIXZ gebruikers verzamelt.
 10. U gaat akkoord dat u enkel onder uw eigen naam, voorletters een PIXZ account aanmaakt.
 11. U mag geen account aanmaken voor iemand anders en onder een andere naam content publiceren via PIXZ.
 12. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanmaken van een account en wachtwoord.
 13. U bent zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid van uw account en uw wachtwoord.
 14. U mag andere PIXZ gebruikers niet stalken, pesten, beledigen, bedreigen en intimideren.
 15. U mag geen openbare gegevens van anderen via PIXZ publiceren zoals email-adressen, adressen, telefoonnummers, creditcardgegevens en/of enig andere informatie die vertrouwelijk is.
 16. U dient respectvol om te gaan met uw PIXZ volgers en of andere PIXZ gebruikers.
 17. U bent zelf verantwoordelijk om de juiste tags te gebruiken bij uw afbeelding, de correcte beschrijving (en niets anders dan de waarheid) bij de afbeelding te plaatsen, de afbeelding in de juiste categorie te plaatsen en de juiste plaats te gebruiken. Alles wat niet correct is gepubliceerd, heeft PIXZ het recht om de content aan te passen en of te verwijderen.
 18. U gaat akkoord om PIXZ legaal te gebruiken en niet voor illegale doeleinden. U gaat akkoord met alle wetgeving op nationaal en lokaal niveau, voor het publiceren van content (hieronder gedefinieerd wat CONTENT is) inclusief de actuele wetgeving op het gebied van Copyright.
 19. U bent verantwoordelijk voor alle data, teksten, bestanden, informatie, gebruikersnaam, foto’s, video’s, afbeeldingen, profielinformatie, reacties, links, muziek, audio, applicaties (collectief genaamd “Content”) die u publiceert, toevoegt op de website van PIXZ en via de Applicaties. De content mag op geen een enkele wijze in strijd zijn met de wet en/of aanstootgevend zijn.
 20. Mocht er in de toekomst een PIXZ API zijn, gaat u akkoord met alle voorwaarden en bent u verantwoordelijk om te handelen volgens de wetgeving en geen misbruik te maken van PIXZ.
 21. U mag geen ongewenste e-mails, commentaren, tags, commerciële boodschappen of bedreigende boodschappen (‘spam’) posten bij andere PIXZ gebruikers.
 22. U mag geen domeinnamen en web URL’s van anderen communiceren in/op uw PIXZ account.
 23. U mag geen domeinnaam of web URL gebruiken in uw gebruikersnaam.
 24. U mag geen aanstootgevende, haatdragende, illegale, pornografische en/of beledigende gebruikersnaam aanmaken.
 25. U mag geen foto’s van andere mensen op het netwerk publiceren, ook geen foto’s waar anderen opstaan tenzij zij hier expliciet toestemming voor hebben gegeven. Respecteert u alstublieft een ander zijn / haar privacy.
 26. U mag de servers of het netwerk van PIXZ op geen een enkele wijze beïnvloeden of storen. U mag geen virussen, spyware, malware of andere code toevoegen aan PIXZ.
 27. PIXZ is niet verantwoordelijk voor bugs. Wij streven er naar deze op te lossen maar het kan gebeuren dat de site offline is (tijdelijk). De consequenties hiervan kunnen PIXZ niet worden aangerekend.
 28. U mag andere gebruikers niet limiteren in het gebruik van PIXZ.
 29. U mag deze voorwaarden op geen enkele wijze aanpassen en daarna doorsturen naar andere mensen c.q. bedrijven.
 30. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruiken van PIXZ. U begrijpt de voorwaarden en gaat hier mee akkoord. U gebruikt PIXZ, en publiceert, deelt Content op uw eigen risico. PIXZ is op geen een enkele wijze verantwoordelijk voor uw publicaties. Als u niet handelt zoals in deze voorwaarden is beschreven, heeft PIXZ het recht om uw foto’s, uw profiel, uw gebruikersnaam te blokkeren, uw profiel te verwijderen en u geen toegang te laten hebben op PIXZ.
 31. U gaat akkoord dat bij een rechtszaak over uw betrokkenheid bij PIXZ u zelf opdraait voor eventuele kosten hiervan.
 32. Als u de voorwaarden misbruikt, heeft PIXZ altijd het recht u toegang tot het platform te ontzeggen, zonder u hier (vooraf) van op de hoogte te stellen.
 33. U mag geen accounts hacken en of gebruiken voor misleidende, illegale doeleinden.
 34. U mag andermans content niet gebruiken voor commerciële doeleinden zolang PIXZ hier geen legaal concept voor heeft gelanceerd.


Algemene voorwaarden

 1. PIXZ heeft het recht om de voorwaarden aan te passen, zonder de gebruikers dit pro actief te laten weten. U kunt de voorwaarden terugvinden op www.pixz.nl/voorwaarden.
 2. Als PIXZ constateert dat u tegen de richtlijnen van PIXZ in handelt op het platform, heeft PIXZ het recht uw account te verwijderen. PIXZ zal er naar streven om u dit te informeren, ook over het blokkeren van accounts, maar dat is geen vereiste.
 3. Als uw account geblokkeerd / verwijderd is, kan reeds gedeelde content (o.a. uw gebruikersnaam, foto’s, reacties) nog op het platform staan. PIXZ is niet verantwoordelijk voor het terughalen / verwijderen van uw content.
 4. PIXZ staat in haar recht om iedereen toegang te ontlenen tot het platform, op elk tijdstip. PIXZ is hierin beslissingsbevoegd.
 5. PIXZ heeft het recht om uw gebruikersnaam aan te passen.
 6. PIXZ heeft het recht om content te wijzigen, (ook van categorie / plaats) en te verwijderen als er geconstateerd is dat de content in strijd is met de voorwaarden.
 7. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de interactie, communicatie met andere gebruikers. Wij adviseren u netjes met andere gebruikers om te gaan.
 8. Enkel ingelogde gebruikers mogen een reactie geven. Echter kan een foto, gebruikersnaam en of andere content kan gedeeld worden via een derde partij / website / applicatie. PIXZ is niet verantwoordelijk voor deze content en de handeling dat deze content gedeeld wordt. Alles wat de gebruiker deelt via een derde partij is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
 9. LET OP! Als u PIXZ content deelt via een derde partij kunnen er persoonlijke gegevens overgedragen en gedeeld worden. Let op wie met wie u content deelt. PIXZ is op geen een enkele wijze verantwoordelijk voor het overdragen van deze data en content.
 10. U gaat akkoord met het feit dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw content, data die u op PIXZ zet en ook de mogelijke consequentie dat deze gedeeld / verspreid wordt.


Rechten

 1. PIXZ bewaart uw foto’s, content en informatie op de server. PIXZ is geen eigenaar van uw foto’s die u post op het platform. In de toekomst kan er een optie komen dat derden uw foto’s kunnen bestellen, mits u hiermee akkoord gaat. U kunt dan in uw profiel aangeven of u de foto’s wilt verkopen. Als u uw foto’s wilt verkopen aan derden, geeft PIXZ een deel van het bedrag aan de fotograaf (de gebruiker / contenteigenaar).
 2. PIXZ mag foto’s van het platform gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals op de Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn pagina, folders, flyers etc.) echter met uw toestemming. PIXZ zal schriftelijk (ook via e-mail) toestemming aan u vragen hiervoor.
 3. PIXZ heeft het recht om een verdienmodel achter het platform te integreren, dit wordt te zijner tijd gecommuniceerd via onder andere het PIXZ platform.
 4. U gaat akkoord met het feit dat de content die u plaatst uw eigen content is en of content is waar u schriftelijk kan aangeven (en bewijzen) dat u het recht heeft deze content te mogen plaatsen.
 5. U gaat akkoord dat u geen content plaatst die een bedreiging is voor u zelf, een bedreiging is voor een derde partij, een derde partij beledigt, en/of grof is. U gaat akkoord dat de content verspreid kan worden (PIXZ is hiervoor op geen een enkele wijze verantwoordelijk). U gaat akkoord dat de content geen privacy-gevoelige informatie (van u en/of derde partijen) bevat, en dat er geen copyrights, merk en/of ander intellectueel eigendom op de content zit.
 6. U gaat akkoord bij het misbruiken van content van derde partijen dat u zelf verantwoordelijk bent en het bedrag betaalt als er een boete, claim of rechtszaak uit volgt.
 7. PIXZ heeft eigen content. Deze content is eigendom van PIXZ en wordt beschermd door het merkenrecht. U mag deze content niet wijzigen, verwijderen, beledigen, misbruiken en publiceren.
 8. De merknaam PIXZ en het beeldmerk (logo) is beschermd. U mag deze niet kopiëren, bewerken, misbruiken, wijzigen en of publiceren zonder schriftelijke toestemming van PIXZ.
 9. U bent zelf verantwoordelijk voor het opslaan van uw eigen content. PIXZ mag uw content opslaan, bewerken en verwijderen. PIXZ is geen online backup-systeem waar u uw content mag installeren. Mochten er technische issues zijn en uw content verloren gaan, is PIXZ daar niet voor verantwoordelijk.
 10. De content die u publiceert, deelt via PIXZ, is uw eigen verantwoordelijkheid. PIXZ controleert, monitort vooraf geen content. PIXZ is een zelfregulerend systeem.
 11. Ziet u content die ongepast is, kunt u dit aangeven via de betreffende fotopagina met de button “ongepast”, als u bent ingelogd. PIXZ krijgt hier melding van en beslist zelf of zij deze content aanpassen, bewerken en of verwijderen.
 12. U mag PIXZ niet kopiëren. Zowel het concept, als de merknaam, als de content, niet. U mag het concept niet kopiëren naar andere streken, provincies, steden, of deelgebieden.
 13. Als u uw account wilt verwijderen, kunt u dit aangeven via info@PIXZ.nl, in een later stadium zullen wij hier een online functionaliteit van maken. Reeds eerder gedeelde content van uw account kunnen wij niet verwijderen. U bent hier zelf voor verantwoordelijk.
 14. Als u uw account en gebruikersnaam laat verwijderen, heeft PIXZ het recht om de gebruikersnaam aan een andere gebruiker te ‘geven’, die deze registreert. U bent niet de eigenaar van de gebruikersnaam.


Rapporteren van Copyright en respect

 1. PIXZ respecteert de gebruikers hun rechten en wij hopen dat u hetzelfde doet.
 2. Als u constateert dat een gebruiker onder een vals account handelt, vragen wij u dit ons aan te geven.
 3. Als u constateert een minderjarig kind PIXZ gebruikt, vragen wij u dit ons aan te geven.
 4. Als u constateert dat er misleidende, beledigende, grove content op PIXZ staat, vragen wij u dit ons aan te geven.
 5. Als u constateert dat er misbruik wordt gemaakt van andermans content en of de merknaam PIXZ, vragen wij u dit ons aan te geven.
 6. Als u constateert dat er een account gehackt is, vragen wij u dit ons aan te geven.
 7. PIXZ bepaalt zelf welke foto’s er op de homepage komen. Wilt u op de homepage? Dan kunt u contact opnemen met PIXZ.
 8. U kunt contact met ons opnemen via info@PIXZ.nl en/of via www.PIXZ/contact.


PIXZ

PIXZ is geregistreerd bij de KVK onder het handelsregisternummer 52579352 van So-MC, adres Kleine Loo 4, 4694 Scherpenisse (info at PIXZ.nl). PIXZ is aangemeld en beschermd bij het Merkenbureau van de Benelux.


Download de App


Download Pixz App PIXZ App download
PIXZ Feed >

Laden...