PrivacyPolicy

Privacy Policy

Privacy Policy PIXZ 2018

PIXZ is een bedrijf en handelsnaam van So-MC. Hieronder genoemd ‘PIXZ’. So-MC ondersteund bedrijven bij hun online marketing strategie- en projecten.

PIXZ, gevestigd aan Kleine Loo 4, 4694 CL Scherpenisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens PIXZ

Kleine Loo 4, 4694 CL Scherpenisse
M. Cappon is de Functionaris Gegevensbescherming van PIXZ, zij is te bereiken via info@PIXZ.nl​ en telefonisch via +31651555101. Deze privacy policy is geldig voor:

 • PIXZ: ​www.PIXZ.nl​ (photosharing websites en IOS en Android App)
 • PIXZ Zuid Holland: ​www.PIXZzuidholland.nl​ (photosharing website en IOS en Android App)
 • PIXZ Lifestyle: ​www.PIXZ.nl/Lifestyle​ (PIXZ website waar o.a. PIXZ producten verkocht worden)

  Persoonsgegevens die wij verwerken

PIXZ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (afhankelijk per dienst):

PIXZ account: heeft u een PIXZ account aangemaakt? Dan verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam en achternaam
 • Email (of uw login met Google / Facebook / Twitter; waar u zelf voor heeft gekozen, wij hebben uiteraard NIET uw inloggegevens van uw eigen Google / Facebook / Twitter account)
 • PIXZ gebruikersnaam
 • Profielfoto (door u gekozen)
 • Indien u foto’s deelt via PIXZ > locatiegegevens
 • Content (door u ge-upload)
 • Gebruikersgedrag op de site/app

Heeft u PIXZ producten gekocht c.q. wilt u PIXZ producten kopen? Dan bewaren wij de volgende gegevens:

 • NAW gegevens
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Productafname / bestelhistorie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

PIXZ verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • profielfoto (mits u deze heeft ge-upload op uw profiel)

Wij kunnen niet inzien of een gebruiker jonger is dan 16 jaar. Gebruikers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van een ouder/voogd voor het gebruiken van PIXZ.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PIXZ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het gebruiken van de PIXZ app/sites
 • het leveren van goederen en diensten
 • afhandeling betaling
 • het verbeteren van de producten/dienstverlening
 • voor de wet; (bij betalingen hebben we een plicht naar de belastingdienst)

  Geautomatiseerde besluitvorming

  PIXZ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PIXZ) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 • Voor het maken van een profiel; totdat de gebruiker het profiel wenst te verwijderen. Bij verwijdering verwijderen wij ook echt alle gegevens /data
 • Bestellingen goederen/diensten; 8 jaar (i.v.m. belastingdienst)

Delen van persoonsgegevens met derden

PIXZ deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PIXZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Om u een beeld te geven; Concreet bedoelen wij hier o.a. mee:

 • Webbouwer
 • Software websites
 • Betalingssoftware
 • Factureringssoftware
 • De boekhouder
 • De belastingdienst

Delen van foto’s met personen erop

PIXZ is een photosharingsite. De gebruiker kan het profiel openbaar of gesloten zetten. Als een gebruiker ervoor kiest om het profiel openbaar te zetten, kan iedereen online die naar zijn/haar profiel surft, de foto’s zien. De gebruiker is ZELF verantwoordelijk voor het hebben van een schriftelijke toestemming van deze personen (met uitzondering van bekende personen, dat mag wel). Maakt u dus een foto van een persoon bij bijv. een evenement, en deelt u deze via PIXZ, dan mogen wij deze ook door delen op o.a. het Facebook/Instagram/Twitter kanaal van PIXZ. Zorg dus dat u als eigenaar van de foto de rechten en toestemming heeft van deze foto. Dit staat ook in de voorwaarden maar vinden wij een belangrijk punt om nogmaals te benadrukken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PIXZ gebruikt functionele, sociale en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. PIXZ gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op de PIXZ Website/Apps maken wij o.a. gebruik van:

 • Google Analytics > webstatistieken
 • Social Sharing > het delen van en naar externe Social Media (Facebook, Twitter, Google etc.).
 • Google Webmastertools

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PIXZ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@PIXZ.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PIXZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ​info@PIXZ.nl​.

PIXZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verkopen uw gegevens niet door aan (derde partijen). Mocht u vragen hebben, neem contact op.

Download de App

PIXZ Feed >

Laden...